- Regulaminy -

Regulamin strefy squasha

Dokonanie rezerwacji kortu lub miejsca na zajęciach grupowych, przebywanie na terenie Good Luck Club oraz korzystanie z jego usług jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i zobowiązania do stosowania jego postanowień.

 

I. ZASADY OGÓLNE KLUBU

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Squash Good Luck Club w Gdańsku i w Gdyni, zwanych dalej Klubem.
 2. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń jego pracowników.
 3. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką pełnoletnich opiekunów będących jego klientami lub na odpowiedzialność swoich rodziców/opiekunów prawnych. Zobowiązane są także do przestrzegania wszystkich zasad niniejszego regulaminu.
 4. Na terenie Klubu zabrania się posiadania i spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, posiadania oraz używania narkotyków, sterydów i innych środków o podobnym działaniu, wstępu do Klubu pod ich wpływem, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawienia reklam, wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
 5. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
 6. Klient ma możliwość przechowywania swoich rzeczy w udostępnionej szafce tylko na czas pobytu w Klubie.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenia majątku Klubu spowodowane jego działaniem.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione w Klubie, także w udostępnionej mu szafce, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformujemy klientów.
 10. Z oferty klubu mogą korzystać jedynie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 11. W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu, właściciel Klubu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
 12. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Good Luck Club.
 13. Klient posiada prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do Właściciela Good Luck Club.
 14. Zaległe faktury VAT wystawia się w miesiącu wykupienia usługi, wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASHA ORAZ Z ZAJĘĆ GRUPOWYCH

 1. Korty do squasha czynne są w godzinach otwarcia klubu Good Luck Club i wynajmowane są na pełne godziny zegarowe.
 2. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Podstawą do korzystania z kortów jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty przed wejściem na kort. Opłaty za kort dokonać można bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową.
 4. Wysokość opłat za korzystanie z kortu do squasha podana jest w cenniku dostępnym w recepcji Klubu oraz na stronie www.goodluckclub.pl.
 5. Wstęp na kort dozwolony jest tylko w zmiennym obuwiu, nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking przeznaczone do sportów halowych. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany kort.
 6. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawiania na jego podłodze zegarków, butelek, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących zanieczyścić lub zniszczyć kort, utrudniać grę lub powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
 7. W przypadku zniszczenia parkietu lub jego zabrudzenia poprzez korzystanie z niewłaściwego obuwia lub wnoszenia niedopuszczalnych przedmiotów, klient ma obowiązek uregulować opłatę karną w wysokości 600 zł, pokrywającą koszty usunięcia zniszczeń.
 8. Rezerwacji kortu można dokonać on-line na stronie: https://goodluckclub.pl/squash/squash-gdansk/rezerwacje-online/ (dotyczy rezerwacji w Gdańsku) lub na stronie: https://goodluckclub.pl/squash/sqush-gdynia/rezerwacje-online/ (dotyczy rezerwacji w Gdyni), poprzez aplikację mobilną, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji Klubu.
 9. Rezerwacji kortu lub miejsca na zajęciach można dokonać maksymalnie na 2 tygodnie do przodu.
 10. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
 11. Zajęcia grupowe odbywają się w przypadku zebrania się minimum 3 osób.
 12. W przypadku nie zebrania się 3 osób na dane zajęcia grupowe, zostają one odwołane, a zapisane osoby poinformowane telefonicznie lub w inny sposób.
 13. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry.
 14. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek.
 15. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 16. Ze względów bezpieczeństwa osoby do 18 roku życia mają obowiązek gry w okularach ochronnych. Osobom pełnoletnim również zaleca się ich stosowanie.
 17. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squasha w wypadku turnieju lub innego wydarzenia, jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW

 1. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 15-sto lub 30-sto tygodniowym terminem ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.

 

IV. ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI KORTÓW DO SQUASHA

 1. Anulacja rezerwacji kortu jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem gry, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się tylko w trybie warunkowym, w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
 2. Nieterminowe odwołanie kortu lub miejsca na zajęciach grupowych lub niepojawienie się w zarezerwowanym terminie zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. W przypadku 3-krotnego nieterminowego odwołania rezerwacji kortu przez Klienta (pod rząd) rezerwacja może zostać anulowana, a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub sms-owo.
 4. W przypadku regularnego (co najmniej 3 razy w miesiącu, od co najmniej 2 miesięcy) anulowania (terminowego) przez Klienta rezerwacji kortu do squash, rezerwacja może zostać usunięta, a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub w inny sposób. Odstępstwem od tej zasady jest choroba, kontuzja lub dłuższy wyjazd Klienta, zgłoszone w recepcji Klubu przed dokonaniem anulacji na dłuższy okres czasu.

 

V. ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI MIEJSC NA ZAJĘCIACH GRUPOWYCH

 1. Anulacja rezerwacji miejsca na zajęciach grupowych jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem zajęć, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu.
 2. Nieterminowe odwołanie miejsca na zajęciach grupowych lub niepojawienie się w zarezerwowanym terminie zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
ODWIEDŹ NAS

GOOD LUCK CLUB

ul. Orzechowa 7

80-175 Gdańsk

(wyznacz trasę)

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK

całą dobę

PIĄTEK:

00-23:00

SOBOTA:

06:00-23:00

NIEDZIELA:

06:00-00